NU in het forum
Examenrooster 2016 in je agenda
Plaats het rooster in je digitale agenda door hieronder op jouw niveau te klikken.

VMBO BB
VMBO KB
VMBO GLTL
HAVO
VWO

Bereken je cijfer - tijdvak 1
 HAVO
punten voor

 VMBO BB
punten voor

 VMBO GLTL
punten voor

 VMBO KB
punten voor

 VWO
punten voor
Examentrainers.nl
VWO examen in 5 jaar
09:25 - Dinsdag 9 februari '16

Vanaf schooljaar 2016-2017 starten 24 scholen met een versnelde VWO opleiding. Op dit moment zijn twee scholen aan het experimenteren met de versnelde opleiding.

De scholieren beginnen na de basisschool direct in de versnelde VWO klas. Hierdoor kunnen ze de eerste drie jaar brugklas in twee jaar afronden.
Daarnaast krijgen de scholieren in deze klassen naast het gewone versnelde lesprogramma ook extra verdieping of verbreding.

RSS feed ExamennieuwsFollow op TwitterExamennieuws
Dekker wil toch spellingscontrole dyslectici
Dit schooljaar telt de spellingsvaardigheid mee bij de beoordeling van het eindexamen Nederlands. Het CvTE heeft hierdoor in september besloten dat de spellingscontrole niet meer gebruikt mag worden. …
Na veel weerstand uit de tweede kamer, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis Balans en het LAKS heeft staatsecretaris Sander Dekker heeft het CvTE opdracht gegeven om deze maatregel te wijzigen voor examenkandidaten …
Chinees officiel examenvak
Al jaren kan op een aantal scholen het vak Chinees gevolgd worden. Vanaf het schooljaar 2017/2018 wordt het ook mogelijk om het vak Chinees op de cijferlijst te krijgen. Vooralsnog zal het vak …
Tot op heden werd het vak Chinees als pilot gegeven. Zo zijn er door SLO lees-, luister-, spreek- en schrijftoetsen ontwikkeld. Omdat het een schoolexamen betreft mag de school (op basis van het examenprogramma) zelf invulling geven aan het vak.
Normeringen bekend
De normeringen zijn iets voor 08.00 uur bekend gemaakt. Op Eindexamens.NU kunnen direct cijfers uitgerekend worden.
Er zijn dit jaar minder uitschieters. Zelfs voor het vak Nederlands op havo en vwo is geen uitzonderlijke norm vastgesteld. Alleen Spaans voor vmbo kader heeft net als in 2014 een bijzonder hoge norm van 2,1 gekregen. Tot 2014 lag de norm rond de 0,7. Op dit moment zijn er meerdere websites …
VWO biologie vraag 8 altijd de volle mep
Zonet is er een aanvulling op het correctievoorschrift uitgekomen voor het examen VWO biologie. Er zijn maar liefst 3 aanvullingen bekend gemaakt. De meeste aanvullingen gaan over een uitbreiding van …
Het is opvallend hoeveel fouten er in dit het correctievoorschrift van dit examen gevonden zijn. Het gebeurt natuurlijk vaker dat er fouten gevonden zijn, maar het is nu al twee keer gebeurt dat er meerdere fouten in het correctievoorschrift zaten. Het correctievoorschrift van het examen …